Debata

Rad govoriš? Imaš tudi kaj (za) povedati?

Debata je strukturiran komunikacijski dogodek o pomembni temi, v kateri se soočita dve nasprotujočih si strani, ki poskušata prepričati publiko in sodnike. Z debato razvijamo retorične veščine in argumentacijske sposobnosti. Učimo se izražati, zagovarjati oz. argumentirati svoje mnenje, stališče, pogled na svet. Kritično razmišljamo o aktualnih slovenskih, evropskih in svetovnih dogodkih oz. družbenih premikih. Učimo se prepričljivega, jasnega, samozavestnega in uspešnega javnega nastopanja. Debata je odličen način za pridobivanje znanja, saj učence usposablja za timsko delo in jih uči, kako najti rešitve za različne probleme sodobne družbe.

Debatna ekipa OŠ Beltinci vsak torek, 7. in 8. šolsko uro, skrbno brusi svojo retoriko in argumentacijo ter se pripravlja na debatna srečanja oz. turnirje.

Dodaj odgovor