Popestrimo šolo – POŠ

Na Osnovni šoli Beltinci se izvaja projekt Popestrimo šolo 2016–2021 (POŠ), katerega izvedbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt je usmerjen v razvoj temeljnih učnih sposobnosti, k pridobivanju bralne in funkcionalne pismenosti ter spodbujanju neformalnih oblik učenja. Prizadeva si za krepitev medsebojnih odnosov, jezikovnih in socialnih kompetenc, kritičnega in logičnega razmišljanja, ustvarjalnosti ter uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Namenjen je učencem od 1. do 9. razreda.

V okviru POŠ se načrtujejo individualne in skupinske dejavnosti, ki bodo popestrile vsakdanji ritem učenja in dela na šoli. Potekale bodo pred, (deloma) med in po pouku, občasno ob sobotah in v šolskih počitnicah. POŠ je zasnovan kot načrtno izvajanje individualne in skupinske učne pomoči učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, delo z nadarjenimi učenci in učenci Romi. Vključitev v vsebine je na podlagi izkazanega interesa za vse učence brezplačna; prijavnica na posamezne (popoldanske oz. izvenšolske) aktivnosti se bo vročala sproti.

Poslanstvo OŠ Beltinci in cilj projekta POŠ je izobraziti in vzgojiti učence, ki se bodo znali in upali soočiti z izzivi sveta, v katerem živimo, ki bodo kritični, samostojni, samozavestni in ustvarjalni.

Dodaj odgovor