Tutorstvo

Potrebuješ pomoč pri matematiki?
Angleščini? … drugih predmetih?
Učenec tutor ti lahko pomaga!

Tutorstvo je medvrstniška pomoč pri učenju. Učenci tutorji prostovoljno in nesebično pomagajo sošolcem, prijateljem ali mlajšim učencem pri usvajanju različnih učnih vsebin. O svojem delu vodijo dnevnik tutorstva in poročajo na mesečnih tutorskih sestankih.

Na šolski galeriji je v POŠ kotičku objavljen seznam učencev tutorjev (po razredih) in učnih predmetov, pri katerih ponujajo pomoč. Učenci, ki potrebujejo pomoč pri učenju posameznega predmeta, si lahko izberejo učenca tutorja, pristopijo do njega in ga prosijo za pomoč, ali se obrnejo na vodjo POŠ.

 

tutorstvo

Dodaj odgovor