Razpisi in natečaji

Živeti trajnostni razvoj, rok: 24. 3. 2017.

Moja domovina, rok: 30. 3. 2017.

Zvoki iz mojega okolja, rok: 31. 3. 2017.

24 ur z reko Muro, rok: 15. 5. 2017.